jump to navigation

Să contrăm, să nu contrăm… (I) iulie 17, 2008

Posted by bvg22 in Bridge.
trackback

Cred că oricui i s-a întâmplat să contreze o parţială şi adversarii să scrie o mulţime de puncte…

O veche butadă spunea: dacă adversarii nu au realizat vreun contract contrat de tine înseamnă că nu ai contrat destul… La perechi e adesea esenţial să contrezi o licitaţie adversă ce a fost făcută în mod clar la sacrificiu, la IMP-uri, însă, mult mai multă prudenţă e necesară (un bun amic susţine că la echipe nu are contra de penalizare în sistem…)
Folosirea cu pricepere a contrelor în zilele noastre, când licitaţiile competitive sunt omniprezente, poate aduce beneficii însemnate, aşa că nu strică să (re)vedem câteva principii ce ne-ar putea ajuta.

 

I. CONTRA DE PENALTY

Se presupune că o CONTRA e DE PENALIZARE când:


– se contrează un anunţ natural de FA
(desigur, dacă nu atribuim o altă semnificaţie acestei contre)
– oricare din axă a licitat anterior FA natural
– oricare din axă a contrat anterior de penalizare sau a transformat o contra de apel
– oricare partener a folosit anterior o contra ce arată o mână maximală sau a recontrat
– am făcut pe parcurs o licitaţie de baraj fie deschizând ori intervenind, fie susţinând culoarea partenerului sau după ce am răspuns printr-o schimbare de culoare cu salt (de obicei partenerul contrează, dar dacă acesta a făcut o licitaţie ce arată forţă avem libertatea de a contra în anumite cazuri)
– am contrat mai devreme o licitaţie convenţională
– nu mai există culoare de apelat (sau mai există doar una , dar acest caz are numeroase excepţii)
– am fi putut contra mai devreme (şi aici sunt excepţii destule) sau dacă avem prima posibilitate de a licita de la 4
în sus şi avem la dispoziţie alt mod de a apela (de pildă 1 – p – 4 – CONTRA, dacă folosim 4FA pentru apel )
– am găsit deja un fit (şi avem paliere de trial sau am atins deja contractul do
rit, ori în anumite secvenţe de PAS FORCING)
– partenerul celui ce contrează şi-a descris cu acurateţe forţa şi distribuţia

Variaţiuni pe aceeaşi temă

1. CONTRA dat la FA natural

a) după deschiderea cu 1 NT, de obicei contra e de penalizare, dar se folosesc diverse variante, dependente de înţelegerea cu partenerul (de pildă dacă e vorba de o deschidere slabă contra e penalizare, dacă e una tare contra arată un monocolor)
Pentru a contra de penalty în poziţie directă e nevoie de o forţă mai mare decât cea maximă presupusă la deschident (şi nu egală…) sau de o culoare solidă, rapid aducătoare de levate.
Partenerul e bine să paseze de obicei (tendinţa de a licita e cu atât mai mare cu cât deschiderea e mai slabă – pentru a contra 1 FA tare partenerul trebuie să îndeplinească nişte condiţii mai stricte, astfel că şansa de a scrie un rezultat bun e mai mare).
Contra din poziţia 4 nu ar trebui să fie de penalizare, ci să promită 11-12 PO nevulnerabil (evident cu mâini puternice, balansate e de preferat a pasa în poziţia a IV-a, mai cu seamă dacă adversarii sunt vulnerabili.
b) după intervenţia adversă cu 1 NT natural, fie în direct, fie de reveil, contra dată de oricare din axă e o puternică invitaţie la a pasa. (anumite distribuţii sau tării permit deschidentului să liciteze, totuşi, după contra dată de repondent)
c) când adversarii intervin în „sandwich” cu 1 NT (pentru a arăta un bicolor în culorile nelicitate), CONTRA e de penalizare, în lipsa vreunei alte înţelegeri
d) când adversarii relicitează sau răspund 1 NT
Poziţia cea mai clară e cea în care contrăm de apel deschiderea cu 1 la culoare, adversarul răspunde 1 NT şi partenerul contrează, aici fiind vorba de penalizare fără dubii:

1 – CONTRA – 1NT – CONTRA

Dacă adversarii continuă să liciteze, orice contra e penalty.
Dacă am contrat de apel şi deschidentul reanunţă 1 NT, o nouă contra e 100% penalizare dacă partenerul si adversarul din stânga pasaseră contra de apel sau dacă partenerul a licitat o culoare liber (peste licitaţia repondentului) şi arată 17+ PO dacă 1 NT a survenit după un răspuns advers în culoare sau un răspuns forţat al partenerului:

1 – CONTRA – pas – pas
1 NT – CONTRA (penalty)…

1 – CONTRA – 1 – 1
1 NT – CONTRA (penalty)

1 – CONTRA – 1 – CONTRA(recomandabil penalty)
1 NT – CONTRA (penalty)

1 – CONTRA – 1 – PAS
1 NT – CONTRA (INFORMATIV, PRO PENALTY)

1 – CONTRA – PAS – 1
1 NT – CONTRA (INFORMATIV, PRO PENALTY)

Alte situaţii trebuiesc discutate în axă, de pildă:

1 – PAS – 1 – PAS
1 NT – CONTRA

Aici poate fi vorba de un pas anterior având carouri (evident CONTRA e penalizare, atunci) sau un apel întârziat (mai rar şi nerecomandabil ţinând seama de forţa necunoscută a repondentului)

1 – PAS – 1NT – PAS
PAS – CONTRA(penalty)

În secvenţe de genul:

1 m – PAS – 1NT – PAS
PAS – ?
contra – ar trebui s-o folosim ca penalizare
cue-bid-ul – apel
iar după
1 M – PAS – 1NT – PAS
PAS – ?
– contra – 2-way (cue-bid-ul poate ridica prea mult nivelul licitaţiei) – partenerul pasează cu 0-1(2)sau 5+ cărţi în majora deschidentului sau evită pasul cu (2)-4 cărţi

e) CONTRA de apel la 1 NT
Secvenţa
1 x – PAS – 1NT – CONTRA
e cea mai comună şi e vorba de un apel scurt în culoarea deschidentului.(Dacă 1 FA survine ca răspuns la o majoră şi e FORCING semnificaţia contrei poate varia în funcţie de stilul axei, dar mai util pare să o folosim tot ca apel)
1 x – PAS – 1 y – PAS
1 NT – PAS – PAS – CONTRA,
în schimb, ar trebui să fie penalty (se putea apela anterior)

2. CONTRA după ce axa proprie a licitat FA

a) ca deschidere sau ca răspuns NATURAL la o deschidere
În lipsa unei înţelegeri prealabile, cea mai simplă variantă e să utilizăm CONTRA ca fiind penalizare ori de câte ori am licitat FA natural pe axă.
A doua opţiune ar fi să folosim factorul poziţie: dacă suntem plasaţi înaintea intervenientului CONTRA să fie de apel iar dacă suntem după el să fie penalty

1 NT – 2 – CONTRA (penalty, desigur dacă nu folosim Lebensohl, Rubensohl sau alte convenţii)

1 NT – 2 – PAS – PAS
CONTRA (apel)

1 NT – PAS – PAS – 2
CONTRA (penalty)

1 NT – PAS – PAS – 2
PAS – PAS – CONTRA(apel)
Aici, dacă intervenţia a fost 2
, CONTRA ar putea fi tratată drept penalty şi 2 NT ca apel

1x – PAS – 1 NT – 2y
CONTRA (penalty)
şi
1x – PAS – 1 NT – 2y
PAS – PAS – CONTRA (apel)
sau
1x – PAS – 1 NT – PAS
PAS – 2y – CONTRA (penalty)

Pentru secvenţe de genul:
1 NT – 2x(artificial), e necesară o înţelegere prealabilă.

Câteva exemple ar putea fi folosite ca ghid:

1 NT – 2(Cappelletti,orice monocolor) – CONTRA (APEL, recomandabil) – PAS –
PAS – 2x – CONTRA (penalty – factor poziţie fav
orabil)

1 NT – 2(Cappelletti,orice monocolor) – CONTRA (APEL, recomandabil) – PAS –
PAS – 2x – PAS – PAS
CONTRA (APEL)

1 NT – 2(Cappelletti) – PAS – 2x(NATURAL)
CONTRA (penalty)

1 NT – 2(Cappelletti) – CONTRA – 2x(NATURAL)
PAS – PAS – CONTRA(APEL)

1 NT – 2(Cappelletti) – PAS – 2(RELEU)
PAS (sau CONTRA) – 2x – CONTRA(penalty)

1 NT – 2(Cappelletti) – PAS – 2(RELEU)
PAS (sau CONTRA) – 2x – PAS – PAS
CONTRA(apel, poziţie nefavorabilă)

1NT – 2 x (bicolor cu culoarea numită) – CONTRA (penalizare pt culoarea numită;dacă pasezi şi deschidentul contrează culoarea iniţială sau o alta, APEL)

1NT – 2 x (bicolor cu ambele culori cunoscute – de pildă 2, ambele majore) – CONTRA(arată o mână cel puţin invitaţională cu intenţia de a penaliza ulterior, apelul făcându-se printr-un cue-bid)

b) după răspunsul de 1 NT FORCING

1 M – PAS – 1 NT (F) – 2 x
CONTRA(MAXIMAL)

1 M – PAS – 1 NT (F) – 2 x
PAS – PAS – CONTRA(APEL)

c) după reanunţ de 1NT

1x – PAS – 1y – PAS
1 NT – 2z – CONTRA (penalty)

1x – PAS – 1y – PAS
1 NT – PAS – PAS – 2z
CONTRA(penalty)

1x – PAS – 1y – PAS
1 NT – PAS – PAS – 2z
PAS – PAS – CONTRA (?)
Aici există mai multe variante – factorul poziţie ar indica un apel – dar licitându-se deja 3 culori
tendinţa de penalizare creşte. Dacă a patra culoare poate fi jucată la nivelul 2 se poate accepta ca apel, cu condiţia ca acea culoare să nu fi fost negată deja de deschident, de pildă:

1 – PAS – 1 – PAS
1NT – PAS – PAS – 2

PAS – PAS – CONTRA (pica nu o poate avea deschidentul, penalty)

1 – PAS – 1 – PAS
1NT – PAS – PAS – 2M
PAS – PAS – CONTRA (penalty, deschidentul neagă majoră în 4, în majoritatea sistemelor)

1 – PAS – 1 – PAS
1NT – PAS – PAS – 2 m
PAS – PAS – CONTRA(opţional)

1 – PAS – 1 – PAS
1NT – PAS – PAS – 2

PAS – PAS – CONTRA (opţional – se poate juca
tricul 2, cupa nu e negată la deschident, poziţie nefavorabilă)

3. CONTRE întârziate

Dacă adversarul a licitat o culoare pe care am avut ocazia s-o contrăm de apel, dar nu am făcut-o, in schimb contrăm la următoarea ocazie, se poate presupune că vrem să penalizăm:

 

1 – PAS – 1NT – PAS

2 – CONTRA(penalizare)

 

1 – PAS – 1 – PAS

2 – CONTRA (penalizare)

 

1 – PAS – 1 – PAS

1 – PAS – 2 – CONTRA

 

1 1 – PAS – 1NT

PAS – PAS – CONTRA

 

În alte cazuri nu e chiar aşa de clar:

 

1 1 – PAS – 2

PAS – PAS – CONTRA

(aparent pas de penalizare, dar prezenţa fitului trebuie să pună pe gânduri, cel mai bine e să considerăm şi această CONTRA drept 2-way)

 

1 – PAS – 2 – PAS

PAS – CONTRA (2-WAY)

O observaţie e de făcut – aceste CONTRE 2-WAY trebuie privite cu mare atenţie când adversarii au fit, mai cu seamă de cupă, şi mai curând ar trebui tratate ca simple REVEIL-URI (În caz de fit la pică problema e mai simplă, apelul în reveil fiind 2 NT)

 

1 – PAS – 1NT – PAS

2CONTRA (mai degrabă apel cu scurtime de )

 

4. CONTRA după ce am arătat anterior o mână tare (prin CONTRA sau RECONTRA)

 

 Cel mai comun exemplu e:

 

1 – CONTRA – RECONTRA – …

Plecând de la premisa că recontra arată o mână de deschidere ce NU promite fit şi intenţionează să penalizeze ulterior, e clar că orice contra dat pe axă e de penalizare

Dacă s-a contrat o licitaţie artificială ce arată un bicolor (MICHAELS  de pildă), o nouă CONTRA e de penalizare:

12 – CONTRA  – PAS

PAS – 2 CONTRA(penalizare)

E posibil ca unele axe să prefere ca un CONTRA dat unui cue-bid să promită onor sau fit, iar PAS urmat de CONTRA să fie penalty, dar astfel apar confuzii mai frecvent, se oferă paliere suplimentare adversarului şi  ilustrează adesea incomplet mâna.

 

5. CONTRA când oricare din axă a contrat anterior de penalizare sau a transformat o contra de apel

 Am stabilit că în aceste cazuri orice contra ulterioară e de penalizare:

1x – 1 NT – CONTRA

 

1CONTRA – 2 – CONTRA(penalizare)

 

1 – 2 – PAS – PAS

CONTRA – PAS – PAS

 

6. CONTRA după ce am găsit un fit

După o susţinere simplă a culorii de deschidere, adversarul intervine.

Se presupune că un CONTRA dat de deschident e penalty când are palier pt. a face un trial şi e trial în lipsa altui palier disponibil:

1 – PAS – 2 – 3

CONTRA(penalty)

 

1 – PAS – 2 – 3

CONTRA(trial)

 

1 – 1 – PAS – 2

3 – CONTRA(penalty)

Acest tratament se poate extinde şi pentru repondent:

1 – PAS – 2 – PAS

PAS – 3 – CONTRA(penalty)

 

7. CONTRA după ce partenerul (sau ambii) şi-a(u) descris mâna

 

1 – 1 – 1  – PAS

2 – 2 – CONTRA (penalty, deschidentul are mâna descrisă)

 

1 – 2(ambele majore) – 3 – CONTRA(penalty, partenerul a arătat intenţia de a juca pe majore, puteam alege una)

 

1 – PAS – 1 – CONTRA(apel egal în celelalte 2 culori)

2 – CONTRA(penalty)

 

1 – 3 – 4– CONTRA(penalty – partenerul si-a arătat mâna – de altfel am amintit că un CONTRA e de penalizare după ce unul din axă a barat)

 

1 – PAS – 2 – 2

CONTRA (penalty, partenerul a descris mâna negând pica iar deschidentul avea alternative destule pentru a încerca o manşă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclame

Comentarii»

No comments yet — be the first.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: